ตามหาตำรา กุมารเวชศาสตร์ กันอยู่รึเปล่า


กองกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ได้จัดทำตำราเรื่อง อาการวิทยา (Symptomatology in Pediatrics) ในรูปแบบหนังสืออิเลคโทรนิก ตำราเล่มนี้ตั้งต้นจากปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ ผู้อ่านจะได้แนวทางในการวินิจฉัยโรคได้อย่างง่าย รวมทั้งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมอาการสำคัญในทุกระบบที่พบบ่อย ทำให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงในเวชปฎิบัติ เมื่อท่านพบผู้ป่วยเด็กและไม่รู้จะเริ่มจากจุดใด ตำราเล่มนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้จาก mebmarket ตาม link