สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรกุมารเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า 6 -7 มีนาคม 2563สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรกุมารเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า 6 -7 มีนาคม 2563
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีการสัมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแผนพัฒนาการรับแพทย์ประจำบ้านเพื่อศึกษาต่อด้านกุมารเวชกรรมรวมทั้งการให้ข้อมูลสะท้อนกลับจากแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุเกล้าต่อไปและได้ถือโอกาสนี้ในการเลี้ยงขอบคุณและอำลาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่จะเรียนจบเป็นกุมารแพทย์และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป