กองกุมารฯ ย้ายห้องตรวจโรคเพื่อปรับปรุง

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะทำการซ่อมแซมห้องตรวจโรคกุมารฯ ในช่วง ก.ค. – ก.ย. 2554 เป็นเวลา 3 เดือน จึงขอย้ายสถานที่ตรวจรักษาชั่วคราวดังนี้:

  • คลินิกเฉพาะโรคกุมารเวชกรรม ย้ายไปตรวจที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 5 อาคารพัชรกิติยาภา (อาคารเดิม หน้าหอผู้ป่วยกุมาร 5)
  • คลินิกโรคหัวใจ ย้ายไปตรวจที่หน่วยโรคหัวใจเด็กชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา
  • คลินิกเด็กทั่วไป ตรวจรักษาที่ OPD กุมารชั้น 1 (ชั้นเดิม ด้านห้องสังเกตอาการ)

ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 54 เป็นต้นไป

Share