การประชุมวิชาการ Clinical Practices 2016: Emergency Pediatrics : Make it Easy

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practices 2016: Emergency Pediatrics : Make it Easy ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

(ผู้ร่วมประชุมที่เป็นแพทย์จะได้รับ CME 10.5 credits)

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

และเชิญท่าน download ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุมิตรา ฟุ่มเฟือง สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 9 หรือโทร. 02-763-4162, 02-763-4163 โทรสาร 02-354-7827 หรือทาง email

สำหรับท่านที่ต้องการหนังสือเชิญประชุมเพื่อใช้ขอนุมัติการลา เชิญ download หนังสือเชิญประชุมได้ที่นี่

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: