ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุน โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพไอซียูกุมาร


โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพไอซียูกุมาร
โดยมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพระเจ้าพัชรกิติยาภา

โดยเงินบริจาคจะนำไป จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ ซึ่งป่วยด้วย
ปัญหารุนแรงและซับซ้อนในหลายระบบ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ
เครื่องติดตามค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด เครื่องบำบัดทดแทนไตและตับ เครื่องปอดและหัวใจเทียม
เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยและเครื่องมื้อที่จำเป็นอื่นๆ

บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิกุมาร (โครงการปรับปรุงไอซียูกุมาร)
ระบุใบนำฝากว่า “สมทบทุนโครงการปรับปรุงไอซียูกุมาร”
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
เลขที่บัญชี 043-8-02270-9