ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุน โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพไอซียูกุมาร

ขอเชิญท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพไอซียูกุมาร โดยมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระเจ้าพัชรกิติยาภา เงินบริจาคจะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ ซึ่งป่วยด้วยปัญหารุนแรงและซับซ้อนในหลายระบบ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ เครื่องติดตามค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด เครื่องบำบัดทดแทนไตและตับ เครื่องปอดและหัวใจเทียม  เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยและเครื่องมื้อที่จำเป็นอื่นๆ


บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิกุมาร (โครงการปรับปรุงไอซียูกุมาร)
ระบุใบนำฝากว่า “สมทบทุนโครงการปรับปรุงไอซียูกุมาร”
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
เลขที่บัญชี 043-8-02270-9