ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันการติดต่อโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ในวันที่ 12,19 และ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา