วัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโควิดในเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโควิดในเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ในเดือนมกราคม (4,11 และ 25 มกราคม 2566)

ผู้ที่สนใจรับวัคซีน สามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ Scan QR Code เพื่อรับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: