ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปี 2565

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า