งานวันหืดโลกในเด็ก ปี 2565


หน่วยระบบหายใจและกุมารวิกฤตร่วมกับหน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดงานวันหืดโลกในเด็ก ปี 2565 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม