งานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 5

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน “มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 5 ” และ “มหกรรมคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565″