ตารางแพทย์ตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโทร.นัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคเด็ก ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา โทร. 02-354-7600 ต่อ 94105, 99751, 94104, หรือ 94106 ภายในเวลาราชการ