แนวทางการขอเบิกยาต้านไวรัส สำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวี

สืบเนื่องจากตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป การขอเบิกคืนยาต้านไวรัสเพื่อใช้ในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV นั้น ทางสปสช.กำหนดให้เภสัชกร รพ.รร.6 เป็นผู้ส่งข้อมูลทารกและยาต้านไวรัสที่ใช้ในทารกผ่านทาง website สปสช จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้หน่วยเกี่ยวข้อง [...อ่านต่อ...]