ข้อมูลรับแพทย์ประจำบ้าน elective จากต่างสถาบัน ปีการศึกษา 2553-54

elective residents 2553-54ท่านสามารถอ่านกำหนดการรับแพทย์ประจำ้บ้านกุมารเวชศาสตร์จากต่างสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในปีการศึกษา 2553-54 [...อ่านต่อ...]