ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบสอง)

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้นต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (รอบสอง) download ใบสมัครได้ที่นี่

[...อ่านต่อ...]