ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ download ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562 สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่
(หมายเหตุ การสมัครและสัมภาษณ์ จะดำเนินการตามกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา เท่านั้น)

เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เชิญท่านผู้สนใจ download เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (update ล่าสุด มิถุนายน 2561) ในรูปแบบ pdf [...อ่านต่อ...]

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านกุมารฯแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุุณาอ่านรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการสอบวุฒิบัตรฯ ของแพทย์ประจำบ้านทุกคน ดังนี้

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

ข้อ 1. ระเบียบนี้ ชื่อว่า “ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ [...อ่านต่อ...]

แจ้งแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ต้องรายงานเพื่อขออนุมัติหัวข้อเรื่องวิจัยก่อนเริ่มงานวิจัย

แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุณารับทราบ ที่ประชุุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยกุมารฯ เมื่อ 11 เมย. 54 มีมติให้กำหนดรูปแบบงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารฯ ของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ของ รพ.รร.6 มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะให้มีงานวิจัยในลักษณะการสำรวจ การรายงานผู้ป่วย การทบทวนผู้ป่วย และงานวิจัยลักษณะพรรณนาอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ [...อ่านต่อ...]