หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ และผู้สนใจ download หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมภาคผนวก ได้ที่นี่

สำหรับคู่มือแพทย์ประจำบ้าน เชิญอ่านได้ที่หน้านี้

[...อ่านต่อ...]

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ download เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561) ได้ที่นี่

หากท่านสนใจต้องการดูหลักสูตรการฝึกอบรมของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เชิญได้ที่หน้านี้

[...อ่านต่อ...]

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า download ใบสมัคร (PDF) หรือ ใบสมัคร (Word) ได้ที่นี่

[...อ่านต่อ...]

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Q: สมัครกี่คน รับกี่คน
A: ในปีการศึกษา 2559 รพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน [...อ่านต่อ...]

การสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2559

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเข้ารับการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 สามารถ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญร่วมงาน PMK Open House กุมารฯ ประจำปี 54

open house 54

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัึครแพทย์ประจำบ้าน ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมงาน Open House ประจำปี 2554 [...อ่านต่อ...]

Download ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2555

resident applicationแพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประำจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ [...อ่านต่อ...]

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านกุมารฯแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุุณาอ่านรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการสอบวุฒิบัตรฯ ของแพทย์ประจำบ้านทุกคน ดังนี้

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

ข้อ 1. ระเบียบนี้ ชื่อว่า “ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ [...อ่านต่อ...]

แจ้งแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ต้องรายงานเพื่อขออนุมัติหัวข้อเรื่องวิจัยก่อนเริ่มงานวิจัย

แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุณารับทราบ ที่ประชุุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยกุมารฯ เมื่อ 11 เมย. 54 มีมติให้กำหนดรูปแบบงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารฯ ของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ของ รพ.รร.6 มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะให้มีงานวิจัยในลักษณะการสำรวจ การรายงานผู้ป่วย การทบทวนผู้ป่วย และงานวิจัยลักษณะพรรณนาอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ [...อ่านต่อ...]