ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบสอง)

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้นต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (รอบสอง) download ใบสมัครได้ที่นี่

[...อ่านต่อ...]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2556

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ตำแหน่ง กำหนดการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 [...อ่านต่อ...]