ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2557

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่ 1 ตค. 56 – 30 กย. 57) [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2556

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่ 1 ตค. 55 – 30 กย. 56) [...อ่านต่อ...]

การเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตค. 53 – กย. 54)

การเผยแพร่งานวิจัยข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตค. 53 – กย. 54) โดยสรุปมีดังนี้

  • เผยแพร่งานวิจัยทั้งสิ้น 19 งาน
  • โดยอนุสาขา 7 หน่วย [...อ่านต่อ...]

การเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในห้วงปีงบประมาณ 2553 (ตค. 52 - กย. 53)

การเผยแพร่งานวิจัยข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในห้วงปีงบประมาณ 2553 (ตค. 52 – กย. 53) โดยสรุปมีดังนี้

  • เผยแพร่งานวิจัยทั้งสิ้น 23 งาน
  • โดยอนุสาขา 8 หน่วย [...อ่านต่อ...]