ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมหลักสูตร การป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

สถาบันการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์และชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

รอบที่ 1 ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 [...อ่านต่อ...]