หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ และผู้สนใจ download หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมภาคผนวก ได้ที่นี่

สำหรับคู่มือแพทย์ประจำบ้าน เชิญอ่านได้ที่หน้านี้

[...อ่านต่อ...]