เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Q: สมัครกี่คน รับกี่คน
A: ในปีการศึกษา 2559 รพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน [...อ่านต่อ...]

การสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2559

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเข้ารับการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 สามารถ [...อ่านต่อ...]

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2557-58

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในปี พ.ศ. 2557 สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชั้น 9 [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญร่วมงาน PMK Open House กุมารฯ ประจำปี 54

open house 54

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัึครแพทย์ประจำบ้าน ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมงาน Open House ประจำปี 2554 [...อ่านต่อ...]

Download ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2555

resident applicationแพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประำจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ [...อ่านต่อ...]