ประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2023 “Future Trends in Pediatric Ambulatory Care”

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2023 “Future Trends in Pediatric Ambulatory Care”  ในรูปแบบ onsite ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ [...อ่านต่อ...]

ประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2022 “Pediatric Integrative Medicine : Vision for the Future”

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2022 “Pediatric Integrative Medicine : Vision for the [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ “Clinical Practice in Pediatrics 2021″ Pediatric Emergency : Smart Practice

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ “Clinical Practice in Pediatrics 2021″ Pediatric Emergency : Smart Practice ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : Improve Your Practice : Keep It Simple

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : Improve Your Practice : Keep It Simple [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practices in Pediatrics 2017 : Common Problems in OPD


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practices 2016: Emergency Pediatrics : Make it Easy

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practices 2016: Emergency Pediatrics : Make it Easy ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 สิงหาคม [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17

hot topics

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 17
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2016″
วันที่ 21-22 มกราคม [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practices 2015 : Case-based Pediatrics

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practices 2015 : Case-based Pediatrics ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2558 [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Interactive Clinical Practice 2013 - Ambulatory Pediatrics: Guide and Clue in Management

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ของกองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Interactive Clinical Practice 2013 – Ambulatory Pediatrics: [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practice 2012 – Clinical Pearls in Ambulatory Pediatrics

clinical practice in pediatrics 2012เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กองกุมารเวชกรรม [...อ่านต่อ...]