คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก

โดยคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดของหนังสือ

เป็นหนังสือขนาด A5 ปกอ่อนพิมพ์ 4 สี เคลือบ laminate ด้าน เนื้อหาพิมพ์ 2 สี หนา 776 หน้า

[...อ่านต่อ...]