สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ PedPMK.org ตค.53-กย.54

ในห้วงปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านไป มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว้บไซต์ PedPMK.org ดังนี้

  • Page loads = 31,985 (เฉลี่ย 88)
  • Unique visits = 13,183 (เฉลี่ย 36)
  • First time visits = 11,340 (เฉลี่ย 31)
  • Returning visits = 1,843 (เฉลี่ย 5)

สถิติรายเดือนดังกราฟข้างล่างนี้

สถิติรายเดือน 2553-54

ท่านสามารถ download รายละเอียดได้จากที่นี่