วิธีเข้าสู่ระบบงาน e-Office และการใช้งานเบื้องต้น

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ e-Office ได้จากหน้าโฮมเพจของ PedPMK.org แล้วคลิ๊กในส่วน Links ตามภาพ

เข้าสู่ e-Office จาก PedPMK.org

หรือจะเข้าโดยตรงที่ URL http://192.168.224.52/scripts/foxweb.exe/OA_LOGIN ก็ได้ จะเข้าไปที่หน้า login ของระบบ ดังภาพข้างล่าง

หน้าโฮมเพจของ e-Office

ถ้าท่านเข้าสู่ระบบ e-Office จากที่ทำงาน (ในโรงพยาบาล) ท่านไม่ต้องปรับตั้งอะไรเพิ่มเติม สามารถ login เข้า e-Office ได้เลย แต่ถ้าเข้าจาก Internet ภายนอก ที่ไม่ใช่ภายในระบบ LAN ของโรงพยาบาลฯ เช่น จากที่บ้าน จะต้องตั้ง proxy server เสียก่อน เป็น 61.19.237.66 ที่ port 8080

ใน Internet Explorer ให้คลิ๊ก Tools > Internet Options > Connections > LAN settings ที่กรอบ Proxy server ให้ check และตั้งค่าตามรูป แล้วกด OK

การตั้ง proxy server ใน Internet Explorer

สำหรับใน Firefox คลิ๊ก Tools > Options… > Advanced > Network > Settings… ตั้งค่าตามรูปแล้วคลิ๊ก OK หรือใช้ addon ชื่อ FoxyProxy เพื่อช่วยตั้ง proxy server แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องคอยตั้งใหม่เรื่อยๆ

การตั้ง proxy server ใน Firefox

Proxy server จะถามรหัสผ่านสำหรับ server ซึ่งเป็น login และ password เดียวกับที่ท่านใช้ในระบบ PMK Internet/email ให้ใส่ login และ password ของท่าน แล้วกด OK

popup window ให้ใส่รหัสผ่านของ proxy server

เรียบร้อยแล้วก็จะพบกับหน้า login ของ e-Office เช่นเดียวกัน

หน้าโฮมเพจของ e-Office

ให้ใส่ “ชื่อผู้ปฎิบัติงาน” และ “รหัสผ่าน” ของท่านได้เลย หากท่านยังไม่มี “ชื่อผู้ปฎิบัติงาน” และ “รหัสผ่าน” ให้ท่านติดต่อที่บก.กองกุมารฯ เพื่อขอรหัสผ่าน

เมื่อใส่ login เรียบร้อย ท่านจะเข้าสู่หน้า “งานรอคุณ” โดยอัตโนมัติ

หน้างานรอคุณ ของ e-Office

ถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ท่านเปลี่ยนชื่อ logon และรหัสผ่านเสียก่อน เพื่อความปลอดภัย โดยการคลิ๊กที่ link “เปลี่ยนชื่อ logon” และ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ทางขวามือ จะได้หน้าจอดังภาพข้างล่าง

หน้าจอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน

หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

ใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “Submit Query” เพื่อให้ระบบรับข้อมูลใหม่

หลังจากนั้นท่านจะกลับมายังหน้า “งานรอคุณ” อีกครั้ง (ถ้าไม่กลับมาเอง ให้ท่านคลิ๊กที่ link “งานรอคุณ” ทางขวามือ) และสามารถอ่าน หรือตอบรับเอกสารได้คล้ายกับการใช้ email (รายละเอียดการใช้งานขั้นก้าวหน้า ให้ท่านอ่านใน tutorial ตอนต่อไป)