วัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโควิดในเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันการติดต่อโรคโควิด 19 ให้แก่เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา