การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15

Interhospital conference

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2014″ จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ท่านสามารถ download รายละเอียดได้ที่นี่ หรือที่ www.pednutrition.org