การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17

hot topics

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 17
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2016″
วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.pednutrition.org

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: