การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 9

Interhospital conference

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 9 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลาง ตึก สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ท่านสามารถ download รายละเอียดได้ที่นี่ หรือที่ www.pednutrition.org