ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2556

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ตำแหน่ง กำหนดการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 25 กันยายน 2555 แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรม สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ กรอกใบสมัครและส่งมาพร้อมหลักฐานที่

สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา
315 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม คุณพัฒณี โทร 02-354-7827

กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือก วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ หน่วยต่อมไร้ท่อเด็ก ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยา

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้:

Share