กิจกรรมค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 PMK kiD caMp

กิจกรรมค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 PMK kiD caMp

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 PMK kiD caMp
ในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กิจกรรมกลุ่มผู้ปกครอง โดยคุณวิภา มาลัยนวล

Cooking time By Master chef Junior “น้องแพทตี้และน้องเคนเน็ธ”


เด็กๆชิมเค้ก คาร์โบไฮเดรตต่ำ โปรตีนสูง จาก น้องแพทตี้และน้องเคนเน็ธ อย่างเอร็ดอร่อย

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล


กิจกรรมนับคาร์โบไฮเดรต

เสวนา – แลกเปลี่ยนความเห็น เรื่องการใช้อินซูลินในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมนั่งในใจลูก