ติดต่อกุมารเวชกรรม Contact Pediatrics

ท่านสามารถติดต่อ กองกุมารเวชกรรมฯ/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ที่โทร. 02-763-4162 หรือ 02-763-4163 หรือโทรสาร 02-354-7827
Department of Pediatrics can be contacted by phone 02-763-4162, 02-763-4163 or fax 02-354-7827.

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ของ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

หรือติดต่อทางไปรษณีย์ที่

กองกุมารเวชกรรม / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
่อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

Or by mail at

Department of Pediatrics, Phramongkutklao Hospital
315 Rajawithee Rd
Thungphyathai Rajathewee
Bangkok 10400
Thailand

หรือที่ email pedhq@pedpmk.org หรือ pedpcm@pedpmk.org
Or at email pedhq@pedpmk.org or pedpcm@pedpmk.org

หรือใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้ในการติดต่อ
You can also use the contact form below.

ชื่อของท่าน Your name (*ต้องใส่ required)

Email ของท่าน (*ต้องใส่ required)

หน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ Office to contact (*ต้องใส่ required)

เรื่องที่ติดต่อ Subject

ข้อความ Message

กรุณาเลือกไฟล์หากท่านต้องการแนบไฟล์ด้วย Please select a file if you want to attach one.

captcha*กรุณาใส่รหัสป้องกัน Please enter anti-spam code.*