แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือติดต่อหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สามารถติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ที่ email head@pedpmk.org

หรือใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้ในการติดต่อ

ชื่อของท่าน (ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่ถ้าใส่จะช่วยให้เราติดต่อท่านได้ง่ายขึ้น)

Email ของท่าน (ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่ถ้าใส่จะช่วยให้เราติดต่อท่านได้ง่ายขึ้น)

หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่ถ้าใส่จะช่วยให้เราติดต่อท่านได้ง่ายขึ้น)

ความเร่งด่วน (*ต้องเลือก):

หัวข้อเรื่อง

ข้อความ

captcha*กรุณาใส่รหัสป้องกันตามด้านซ้ายมือนี้*