หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562  กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่
  • กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาท
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
  • ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: