เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เชิญท่านผู้สนใจ download เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (update ล่าสุด มิถุนายน 2561) ในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่

  • หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561
  • คู่มือแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561
  • ภาคผนวก ประกอบคู่มือแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561
  • เอกสารประกอบ portfolio แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561 (ในรูปแบบบีบอัด .rar file)
  • หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเก่า)
  • ภาคผนวก ประกอบหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเก่า)
  • เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามหลักสูตร 2561
  • ผลการประเมินบัณฑิต กุมารแพทย์ รุ่น 38-41 กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ผลการประเมินบัณฑิต โดยผู้ร่วมงานบัณฑิตกุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: