แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ

กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มีแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2553 ในด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้

 • ด้านกำลังพล
 • แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านกำลังพล

  แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านกำลังพล

  หรือดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่

 • ด้านวิชาการ
 • แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านวิชาการ

  แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านวิชาการ

  หรือดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่

 • ด้านการเงินและงบประมาณ
 • แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านการเงินและงบประมาณ

  แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านการเงินและงบประมาณ

  หรือดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่

 • ด้านส่งกำลังบำรุง
 • แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านส่งกำลังบำรุง

  แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านส่งกำลังบำรุง

  หรือดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  แผนการปฏิบัติงานของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หรือดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่


  คณะผู้บริหาร
  แผนผังองค์กร
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  แผนการปฏิบัติงานประจำปี
  ประวัติกุมารฯ
  ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  อาคารพัชรกิติยาภา
  เกี่ยวกับกุมารฯ