ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯเกี่ยวกับเรา ประวัติและความเป็นมาของกุมารฯ แผนผังองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร ฯลฯ ปฏิทินกุมารฯติดตามกิจกรรมของเราในรูปแบบ Google calendar ได้ที่ ปฏิทินกุมารฯ บุคลากรของกุมารฯข้อมูลแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นของเรา
บริการทางการแพทย์ของกุมารฯเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของเรา บริการทางการศึกษาของกุมารฯเกี่ยวกับบริการด้านวิชาการและการศึกษาของกุมารฯ ทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา แวะเยี่ยมชมโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆในกุมารฯโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆในกุมารฯ
เว็บไซต์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลนิธิกุมารฯเว็บไซต์ของมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ติดต่อกุมารฯติดต่อเรา

ข้อมูลและกิจกรรมการฝึกศึกษา

การศึกษาก่อนปริญญา
นพท./นศพ. ปี 6
นพท./นศพ. ปี 5
นพท./นศพ. ปี 4
การศึกษาหลังปริญญา แพทย์ประจำบ้านปี 3, แพทย์ประจำบ้านปี 2, แพทย์ประจำบ้านปี 1, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯ

อ่านหัวข้อประกาศน่าสนใจข้างล่าง หรืออ่านประกาศล่าสุดทั้งหมดได้ที่นี่

    Share

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ download ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562 สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่
(หมายเหตุ การสมัครและสัมภาษณ์ จะดำเนินการตามกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา เท่านั้น)

เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เชิญท่านผู้สนใจ download เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (update ล่าสุด มิถุนายน 2561) ในรูปแบบ pdf [...อ่านต่อ...]

สื่อการสอน E-leaning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชมสื่อการสอน E-leaning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้

1. ไปที่ http://www.pcm.ac.th/druweb/ [...อ่านต่อ...]