ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯเกี่ยวกับเรา ประวัติและความเป็นมาของกุมารฯ แผนผังองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร ฯลฯ ปฏิทินกุมารฯติดตามกิจกรรมของเราในรูปแบบ Google calendar ได้ที่ ปฏิทินกุมารฯ บุคลากรของกุมารฯข้อมูลแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นของเรา
บริการทางการแพทย์ของกุมารฯเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของเรา บริการทางการศึกษาของกุมารฯเกี่ยวกับบริการด้านวิชาการและการศึกษาของกุมารฯ ทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา แวะเยี่ยมชมโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆในกุมารฯโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆในกุมารฯ
เว็บไซต์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลนิธิกุมารฯเว็บไซต์ของมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ติดต่อกุมารฯติดต่อเรา

ข้อมูลและกิจกรรมการฝึกศึกษา

การศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
นพท./นศพ. ปี 6
นพท./นศพ. ปี 5
นพท./นศพ. ปี 4
การศึกษาหลังปริญญา แพทย์ประจำบ้านปี 3, แพทย์ประจำบ้านปี 2, แพทย์ประจำบ้านปี 1, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯ

อ่านหัวข้อประกาศน่าสนใจข้างล่าง หรืออ่านประกาศล่าสุดทั้งหมดได้ที่นี่

    Share

การประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : Improve Your Practice : Keep It Simple

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : Improve Your Practice : Keep It Simple [...อ่านต่อ...]

พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีของบุตรข้าราชการ กอง-ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

null
พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีของบุตรข้าราชการ
[...อ่านต่อ...]

สื่อการสอน E-learning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชมสื่อการสอน E-leaning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้

1. ไปที่ http://www.pcm.ac.th/druweb/ [...อ่านต่อ...]