ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯ

อ่านหัวข้อประกาศน่าสนใจข้างล่าง หรืออ่านประกาศล่าสุดทั้งหมดได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุน โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพไอซียูกุมาร


โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพไอซียูกุมาร
โดยมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพระเจ้าพัชรกิติยาภา

โดยเงินบริจาคจะนำไป จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ ซึ่งป่วยด้วย
ปัญหารุนแรงและซับซ้อนในหลายระบบ เช่น เครื่องช่วยหายใจ [...อ่านต่อ...]

คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยต้น

คำแนะนำในการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยต้น ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (Covid-19) ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562  กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

 • กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
 • [...อ่านต่อ...]
 • ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 PMK kid camp

  กิจกรรมค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 PMK kid camp

  กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 PMK kid [...อ่านต่อ...]