ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯเกี่ยวกับเรา ประวัติและความเป็นมาของกุมารฯ แผนผังองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร ฯลฯ ปฏิทินกุมารฯติดตามกิจกรรมของเราในรูปแบบ Google calendar ได้ที่ ปฏิทินกุมารฯ บุคลากรของกุมารฯข้อมูลแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นของเรา
บริการทางการแพทย์ของกุมารฯเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของเรา บริการทางการศึกษาของกุมารฯเกี่ยวกับบริการด้านวิชาการและการศึกษาของกุมารฯ ทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา แวะเยี่ยมชมโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆในกุมารฯโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆในกุมารฯ
เว็บไซต์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลนิธิกุมารฯเว็บไซต์ของมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ติดต่อกุมารฯติดต่อเรา

ข้อมูลและกิจกรรมการฝึกศึกษา

การศึกษาก่อนปริญญา
นพท./นศพ. ปี 6
นพท./นศพ. ปี 5
นพท./นศพ. ปี 4
การศึกษาหลังปริญญา แพทย์ประจำบ้านปี 3, แพทย์ประจำบ้านปี 2, แพทย์ประจำบ้านปี 1, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ข่าวสารและกิจกรรมของกุมารฯ

อ่านหัวข้อประกาศน่าสนใจข้างล่าง หรืออ่านประกาศล่าสุดทั้งหมดได้ที่นี่

    Share

สื่อการสอน E-leaning

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์ แพทย์และนักเรียนแพทย์ ชมสื่อการสอน E-leaning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ ที่ www.pcm.ac.th สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

[...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practices 2016: Emergency Pediatrics : Make it Easy

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practices 2016: Emergency Pediatrics : Make it Easy ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 สิงหาคม [...อ่านต่อ...]